banner

banner

IMG_2013

Nhà 4 mái bằng gỗ mít

Product Description

Là ngôi nhà được xây dựng với mục đính nghỉ ngơi trên khu vườn rộng tại Thanh Trì Hà Nội . Chất  liệu được dựng bằng gỗ mít hoàn thành năm 2010.

 

IMG_1995

IMG_1997

IMG_1998

IMG_1999

IMG_2000

IMG_2001

IMG_2004

IMG_2006

IMG_2007

IMG_2012

IMG_2013

IMG_2015

IMG_2017

IMG_1997

IMG_1998

IMG_1999

IMG_2000

IMG_2001

IMG_2004

IMG_2006

IMG_2007

IMG_2012

IMG_2013

IMG_2015

IMG_2017