banner

banner

IMG_0493

Ngôi nhà 3 gian

Category:

Product Description

Với mục đính là nơi thờ tự và nghỉ ngơi tại quê hương, ngôi nhà được dựng lên mảnh đất không rộng cho lắm tại Mê Linh- Vĩnh Phúc,hoàn thành vào tháng 10-2013 bằng chất liệu gỗ mít hoành sến

IMG_0398

IMG_0402

IMG_0416

IMG_0417

IMG_0418

IMG_0420

IMG_0448

IMG_0455

IMG_0456

IMG_0459

IMG_0470

IMG_0474

IMG_0476

IMG_0479IMG_0488IMG_0493