banner

banner

IMG_3745

Nhà gỗ Lim Nam Phi

Product Description

Hình ảnh thi công và lắp dựng ngôi nhà có 3 gian , 2 trái bằng chất liệu gỗ Lim, dựng tại xã Lam Sơn , Huyện Ba Chẽ , Tỉnh Quảng Ninh

IMG_2381

IMG_2384

IMG_2401

IMG_2597

IMG_2732

IMG_2838

IMG_2850

IMG_2869

IMG_3081

IMG_3086

IMG_3093

IMG_3106

IMG_3129

IMG_3260

IMG_3277

IMG_3590

IMG_3601

IMG_3648

IMG_3653

IMG_3737

IMG_3745

IMG_3761

IMG_3809