banner

banner

IMG_5371

Nhà 5 gian cột gỗ cam se

Product Description

Hình ảnh thi công lắp dựng ngôi nhà cổ 5 gian cột cam xe khung Lim Nam Phi được dựng tại xóm 7 thôn Đông Hòa, Thành phố Thái Bình

IMG_4123

IMG_4133

IMG_4161

IMG_4172

IMG_4293

IMG_4303

IMG_4510

IMG_4775

IMG_4779

IMG_4791

IMG_4799

IMG_4826

IMG_5330

IMG_5345

IMG_5361

IMG_5371

IMG_5375