banner

banner

IMG_6177

Hình ảnh làm tại xưởng

Product Description

Hình ảnh nghệ nhân Nguyễn Văn Định cùng các anh em trong tổ thợ thi công tại xưởng:

l1

l2

l3

l5

l6

l7

l8

l9
IMG_2378

IMG_2380

IMG_2388

IMG_2412

IMG_2414

IMG_2415

IMG_2449

IMG_2798

IMG_2842

IMG_2856

IMG_2942

IMG_2944

IMG_4768

IMG_6158

IMG_6170

IMG_6174

IMG_6177

IMG_6189

IMG_6210