banner

banner

IMG_2131

Ngôi nhà gỗ mít 5 gian

Product Description

Được dựng tại xã Thạch Xá – Thạch Thất-Hà Nội.Khởi công vào đầu năm 2014 và dựng tháng 6 năm 2014 ngôi nhà được làm theo lối cổ truyền thống, tường xây gạch mộc lền gạch bát thủ công ngôi nhà được làm bằng chất liệu gỗ mít hoành sến.

IMG_1923

IMG_1925

IMG_1926

IMG_1928

IMG_1929

IMG_1933

IMG_1934

IMG_1937

IMG_1949

IMG_1967

IMG_1967

IMG_1968

IMG_1993

IMG_2105

IMG_2107

IMG_2110

IMG_2113

IMG_2115

IMG_2120

IMG_2121

IMG_2122

IMG_2124

IMG_2127

IMG_2129

IMG_2130

IMG_2131

IMG_2136