banner

banner

IMG_2577

Ngôi nhà gỗ mít sến 5 gian

Product Description

Được xây dựng tại Thạch Xá – Thạch Thất – Hà Nội hoàn thành vào tháng 8 năm 2012.Ngôi nhà được làm theo lối cổ truyền thống,chạm chổ tinh sảo,

đưa cả hình ảnh dân gian cây đa giếng nước sân đình cảnh cày cấy vào trong ngôi nhà.

IMG_2518

IMG_2570

IMG_2572

IMG_2574

IMG_2575 IMG_2576

IMG_2577

IMG_2578 IMG_2579

IMG_2582

IMG_2579IMG_2578

IMG_2576

IMG_2575

IMG_2574

IMG_2572

 

IMG_2570

 

IMG_2365

 

IMG_2710

 

IMG_2577