banner

banner

k5

Dựng nhà khách 5 gian tại Chùa Tây Phương

Product Description

Dựng nhà khách 5 gian tại di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, Thạch Xá, Thạch Thất, Hà Nội

k1

k2

k3

 

k5

k6

 

k7

k8

k9

k10

k11

k12

k13

k14

k15

k16

k17